Giải câu 3 trang 62 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Dày đến 2 900 km, chiếm gần 70% khối lượng Trái Đất, vật chất chủ yếu là sắt, ni-ken và si-lic ở trạng thái rắn. Đây là đặc điểm lớp nào của trái Đất?

A. Vỏ Trái Đất.

C. Lõi trong.

B. Lớp man-ti.

D. Lớp ngoài.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Man-ti là lớp dày đến 2 900 km, chiếm gần 70% khối lượng Trái Đất, vật chất chủ yếu là sắt, ni-ken và si-lic ở trạng thái rắn.

Lời giải chi tiết

B. Lớp man-ti.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu