Giải câu 1 trang 61 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Trái Đất được cấu tạo gồm các lớp:

A. vỏ Trái Đất, lớp man-ti và lớp lõi.

B. vỏ Trái Đất, lớp man-ti và lớp lõi trong.

C. vỏ Trái Đất, thạch quyển và lớp lõi.

D. vỏ Trái Đất, lớp man-ti và lớp lõi ngoài.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trái Đất được cấu tạo gồm các lớp: vỏ Trái Đất, lớp man-ti và lớp lõi.

Lời giải chi tiết

A. vỏ Trái Đất, lớp man-ti và lớp lõi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu