Bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ - Cánh diều

Bình chọn:
4.5 trên 103 phiếu
Câu 1, 2, 3, 4 trang 50 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát hình sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Câu 1. Hướng từ O đến A là hướng Câu 2. Hướng từ O đến B là hướng Câu 3. Hướng từ O đến C là hướng Câu 4. Hướng từ O đến D là hướng

Xem lời giải

Câu 5 trang 50 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hãy nêu sự khác biệt về hình dạng lưới kinh, vĩ tuyến trên hình 2.2A và hình 2.2B.

Xem lời giải

Câu 6 trang 51 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Cho các kí hiệu sau: Hãy sắp xếp các kí hiệu trên vào bảng sao cho phù hợp với các loại kí hiệu.

Xem lời giải

Câu 7 trang 51 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Cho các kí hiệu sau: Hãy sắp xếp các kí hiệu trên vào bảng sao cho phù hợp với các dạng kí hiệu.

Xem lời giải

Câu 8 trang 51 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Nếu thước tỉ lệ là 1 : 1 000 000 thì độ dài các đoạn thẳng dưới đây tương ứng là bao nhiêu km ngoài thực tế.

Xem lời giải

Câu 9 trang 51 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Khoảng cách thực tế từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1700 km, trên một bản đồ đo được khoảng cách giữa hai thành phố này là 20 cm, hãy cho biết tỉ lệ của bản đồ đó là bao nhiêu.

Xem lời giải

Câu 10 trang 52 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Cho hình sau: Để đọc được các đối tượng địa lí thể hiện trên bản đồ hình 2.3 thì bảng chú giải phải thể hiện được những đối tượng nào? Cần sử dụng các loại và các dạng kí hiệu nào? Cho ví dụ.

Xem lời giải