Giải câu 9 trang 51 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Khoảng cách thực tế từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1 700 km, trên một bản đồ đo được khoảng cách giữa hai thành phố này là 20 cm, hãy cho biết tỉ lệ của bản đồ đó là bao nhiêu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tỉ lệ bản đồ = 1: (Khoảng cách trên thực tế : Khoảng cách trên bản đồ).

Lời giải chi tiết

Ta có: 

Khoảng cách thực tế từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1 700 km (= 170 000 000 cm).

- Trên một bản đồ đo được khoảng cách giữa hai thành phố này là 20 cm.

=> Tỉ lệ bản đồ đó là 1 : (170 000 000 : 20) = 1 : 8 500 000.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu