Giải câu 8 trang 51 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Nếu thước tỉ lệ là 1 : 1 000 000 thì độ dài các đoạn thẳng dưới đây tương ứng là bao nhiêu km ngoài thực tế.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đo độ dài các đoạn thẳng a và b trong SBT.

- Ta có thước tỉ lệ là 1 : 1 000 000, tức 1 cm trên bản đồ tương ứng 1 000 000 cm (= 10 km) ngoài thực địa.

- Độ dài các đoạn thẳng a và b ngoài thực tế = Độ dài các đoạn thẳng a và b đo được (trong SBT) x 10 (km).

Lời giải chi tiết

- Đo độ dài các đoạn thẳng trong SBT:

+ Đoạn thẳng a: 4 cm.

+ Đoạn thẳng b: 2 cm.

- Độ dài các đoạn thẳng trong thực tế:

+ Đoạn thẳng a: 4 x 10 = 40 (km).

+ Đoạn thẳng b: 2 x 10 = 20 (km).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu