Bài 15: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biển giành độc lập, tự chủ (từ đầu công nguyên đến trước thế kỉ X)- Cánh Diều

Bình chọn:
4.8 trên 117 phiếu
Bài 1 trang 29 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Mục tiêu chung của các cuộc khởi nghĩa do người Việt phát động trong thời Bắc thuộc là giành A. quyền dân sinh. B. chức Tiết độ sử. C. độc lập dân tộc. D. độc lập, tự chủ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 30 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Cuộc khởi nghĩa đầu tiên bùng nổ trong thời Bắc thuộc do ai lãnh đạo A. Bà Triệu. B. Hai Bà Trưng. C. Lý Bí. D. Mai Thúc Loan.

Xem lời giải

Bài 3 trang 30 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Kết quá lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là : A. lật đồ ách cai trị của nhà Hán, giành được độc lập, tự chủ. B. quân Tô Định phải rút chạy về nước. : C. Trưng Trắc lên làm vua, đóng đô ở Mê Linh. D. đánh tan quân của Mã Viện.

Xem lời giải

Bài 4 trang 30 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Sự ra đời nước Vạn Xuân gắn liền với cuộc khởi nghĩa của A. Hai Bà Trưng. B. Lý Bí. C. Mai Thúc Loan. D. Phùng Hưng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 30 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Cho các hình ảnh sau, hãy cho biết: Những hình ảnh trên gợi cho em liên tưởng tới các vị anh hùng trong thời Bắc thuộc. Tóm tắt (2 - 3 dòng) về công lao của một trong các anh hùng dân tộc trên đối với lịch sử Việt Nam. Theo em, việc lấy tên những vị anh hùng đề đặt tên đường, tên trường học có ý nghĩa gì?

Xem lời giải

Bài 6 trang 30 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Nối ý ở cột A với ý ở cột B sao phù hợp.

Xem lời giải