Bài 21: Lớp đất trên Trái Đất - Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 77 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Cung cấp khoáng vật cho đất, tạo nên các tính chất vật lí, hóa học của đất là

Xem lời giải

Câu 2 trang 77 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Có ảnh hưởng rất lớn tới quá trình phong hóa, tới tốc độ phân giải chất hữu cơ là

Xem lời giải

Câu 3 trang 77 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Cung cấp chất hữu cơ cho đất là

Xem lời giải

Câu 4 trang 77 sách bài tâp Địa lí 6 Cánh diều

Lựa chọn một số cụm từ sau: lớp vỏ Trái Đất, khoáng vật trong đất, mùn, chất hữu cơ trong đất, nước trong đất, các thành phần chính của đất, đá mẹ, đá gốc, không khí trong đất để tạo sơ đồ thể hiện các thành phần chính của đất.

Xem lời giải

Câu 5 trang 77 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Tại sao nước ta quá trình phong hóa đấ diễn ra mạnh? Kể tên một số loại đất chính ở nước ta và tìm hiểu sự phân bố của những loại đất đó.

Xem lời giải

Câu 6 trang 77 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Hãy kể tên một số biện pháp cải tạo đất ở nước ta.

Xem lời giải

Câu 7 trang 77 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát hình 21.1, hãy nối ô ở cột A (kí hiệu) với ô ở cột B (tên gọi) sao cho đúng với các tầng của một mặt cắt thẳng đứng các tầng đất.

Xem lời giải