Giải câu 7 trang 77 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Quan sát hình 21.1, hãy nối ô ở cột A (kí hiệu) với ô ở cột B (tên gọi) sao cho đúng với các tầng của một mặt cắt thẳng đứng các tầng đất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 21.2 SGK

Lời giải chi tiết

1. A0 - A. Tầng thảm mục

2. C - C. Tầng đá mẹ

3. D - B. Tầng đá gốc

4. B - E. Tầng tích tụ

5. A1 - D. Tầng mùn

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu