Giải câu 1 trang 77 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Cung cấp khoáng vật cho đất, tạo nên các tính chất vật lí, hóa học của đất là

A. đá mẹ.

C. thực vật.

B. khí hậu.

D. động vật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đá mẹ cung cấp khoáng vật cho đất, tạo nên các tính chất vật lí, hóa học của đất.


Lời giải chi tiết

A. đá mẹ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu