Bài 4: Xã hội nguyên thủy - Cánh Diều

Bình chọn:
4.6 trên 85 phiếu
Bài 1 trang 9 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Tổ chức xã hội đầu tiên của người nguyên thuỷ là A. công xã nông thôn. B. bây người nguyên thuỷ. C. thị tộc. D. bộ lạc.

Xem lời giải

Bài 2 trang 9 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Công cụ lao động chủ yếu của Người tôi cô được chế tác từ A. đá. B. sắt. C. chỉ. D. đồng thau.

Xem lời giải

Bài 3 trang 9 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Đời sống tính thần của người nguyên thuỷ biểu hiện qua việc A. sùng bái “vật tổ”. B. chế tác công cụ lao động. C. thờ cúng tổ tiên. D. cư trú ven sông, suối.

Xem lời giải

Bài 4 trang 9 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Dấu tích của nền nông nghiệp sơ khai xuất hiện đầu tiên ở Việt Nam gắn liền với nền văn hoá A. Đông Sơn. B. Hoà Bình. C. Bắc Sơn. D. Quỳnh Văn.

Xem lời giải

Bài 5 trang 10 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Hãy đặt từ ngữ cho sẵn vào các ô A,B, C, D, E để hoàn thiện sơ đồ tổ chức xã hội của người nguyên thủy: (10 Người tối cổ, (2) bầy người nguyên thủy; (30 Người tinh khôn; (4) Bộ lạc; (5) Thị tộc.

Xem lời giải

Bài 6 trang 10 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Nối ý ở cột B với cột A sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 7 trang 10 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Hãy quan sát các tranh vẽ dưới đây và cho biết vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của con người và xã hội loài người.

Xem lời giải