Giải bài 3 trang 9 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều


Đề bài

Đời sống tính thần của người nguyên thuỷ biểu hiện qua việc

A. sùng bái “vật tổ”.              B. chế tác công cụ lao động.

C. thờ cúng tổ tiên.               D. cư trú ven sông, suối.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 19 SGK

Lời giải chi tiết

Chọn A. 

Đời sống tính thần của người nguyên thuỷ biểu hiện qua việc sùng bái “vật tổ”.

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu