Giải bài 7 trang 10 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều


Đề bài

Hãy quan sát các tranh vẽ dưới đây và cho biết vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của con người và xã hội loài người. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát ảnh và dựa vào nội dung đã được học

Lời giải chi tiết

Lao động có vai trò vô cùng quan trọng, quyết định đối với sự vận động và phát triển của loài người. Từ thời nguyên thủy, con người chưa biết tự trồng cấy thì là săn bắt và hái lượm để kiếm cái ăn. Sự lao động không ngừng đã giúp họ phát hiện và phát triển công cụ và phương thức sản xuất để tăng năng suất và cải thiện cuộc sống. Có lao động, con người mới có thể phát triển như ngay hôm nay. 

 loigiaihay.com
 

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu