Giải câu 1 trang 52 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Lược đồ trí nhớ là một phương tiện đặc biệt để

A. xác định tọa độ địa lí trên bản đồ.

B. hệ thống hóa kiến thức của bài học.

C. mô tả hiểu biết của cá nhân về một địa phương.

D. giải thích sự phân bố của đố tượng địa lí trên bản đồ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lược đồ trí nhớ là một phương tiện đặc biệt để mô tả hiểu biết của cá nhân về một địa phương.

Lời giải chi tiết

C. mô tả hiểu biết của cá nhân về một địa phương.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu