Giải câu 3 trang 53 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Đặc điểm nào dưới đây không đúng khi nói về mục đích sử dụng lược đồ trí nhớ trong học tập Địa lí?

A. Giúp cho quá trình học tập thú vị hơn.

B. Có kiến thức địa lí vững chắc hơn.

C. tăng khả năng vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

D. Sử dụng để luyện tập các dạng bài.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trong học tập, lược đồ trí nhớ giúp chúng ta học Địa lí thú vị hơn nhiều, kiến thức địa lí vững chắc hơn và khả năng vận dụng vào cuộc sống cũng đa dạng hơn.

Lời giải chi tiết

Ý không đúng khi nói về mục đích sử dụng lược đồ trí nhớ trong học tập Địa lí:

D. Sử dụng để luyện tập các dạng bài.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu