Giải bài 4 trang 9 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều


Đề bài

Dấu tích của nền nông nghiệp sơ khai xuất hiện đầu tiên ở Việt Nam gắn liền với nền văn hoá

A. Đông Sơn.                       B. Hoà Bình. 

C. Bắc Sơn.                         D. Quỳnh Văn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 20 SGK

Lời giải chi tiết

Chọn B. 

Dấu tích của nền nông nghiệp sơ khai xuất hiện đầu tiên ở Việt Nam gắn liền với nền văn hoá Hoà Bình. 

loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu