Giải bài 1 trang 9 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều


Đề bài

Tổ chức xã hội đầu tiên của người nguyên thuỷ là
A. công xã nông thôn.                          B. bây người nguyên thuỷ.
C. thị tộc.                                            D. bộ lạc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 17 SGK

Lời giải chi tiết

Chọn B.

Tổ chức xã hội đầu tiên của người nguyên thuỷ là bây người nguyên thuỷ.

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu