Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 78 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Quan sát hình 22.1 và kiến thức đã học, hãy trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4:

Câu 1. Từ Xích đạo về cực có bao nhiêu đới thiên nhiên?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 2. Từ cực Bắc xuống cực Nam có bao nhiêu đới thiên nhiên?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 3. Căn cứ vào yếu tố nào để phân chia thành các đới thiên nhiên?

A. Nhiệt độ và độ ẩm.

C. Vĩ độ địa lí.

B. Địa hình.

D. Sự phân bố thực vật.

Câu 4. Ranh giới của các đới thiên nhiên là

A. các đường kinh tuyến.

C. các đường vĩ tuyến.

B. các vòng đai nhiệt.

D. các dãy núi hoặc các dòng sông.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 22.1 kết hợp kiến thức đã học về các đới thiên nhiên trên Trái Đất.

Lời giải chi tiết

Câu 1. A

Câu 2. C

Câu 3. A

Câu 4. B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu