Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 50 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Quan sát hình sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4:

Câu 1. Hướng từ O đến A là hướng

A. bắc.

B. nam.

C. đông.

D. tây.

Câu 2. Hướng từ O đến B là hướng

A. tây.

B. nam.

C. đông bắc.

D. tây bắc.

Câu 3. Hướng từ O đến C là hướng

A. đông.

B. tây.

C. tây bắc.

D. tây nam.

Câu 4. Hướng từ O đến D là hướng

A. đông bắc.

B. tây bắc.

C. nam.

D. bắc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định hướng từ O đến A, từ O đến B, từ O đến C, từ O đến D dựa vào mũi tên chỉ hướng bắc trong hình 2.1. 

Lời giải chi tiết

Câu 1. Hướng từ O đến A là hướng

D. tây.

Câu 2. Hướng từ O đến B là hướng

B. nam.

Câu 3. Hướng từ O đến C là hướng

A. đông.

Câu 4. Hướng từ O đến D là hướng

D. bắc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu