Giải câu 2 trang 62 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Là một khối cầu, có bán kính gần 3 400 km, chiếm gần 30% khối lượng Trái Đất, vật chất chủ yếu là sắt. Đây là đặc điểm lớp nào của Trái Đất?

A. Lớp man-ti.

C. Thạch quyển.

B. Lớp lõi.

D. Vỏ Trái Đất

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lõi Trái Đất là một khối cầu, có bán kính gần 3 400 km, chiếm gần 30% khối lượng Trái Đất, vật chất chủ yếu là sắt.

Lời giải chi tiết

B. Lớp lõi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu