Giải bài 6 trang 5 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Hãy cho biết các hình ảnh dưới đây thuộc tư liệu lịch sử nào? nêu ý nghĩa của một trong các loại tư liệu lịch sử đó 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 8 SGK

Lời giải chi tiết

Hình 1.3: Tư liệu gốc dạng hiện vật

Hình 1.4: Tư liệu gốc dạng chữ viết

Hình 1.5: Tư liệu chữ viết (bản sao)

Hình 1.6: Tư liệu truyền miệng. 

Trong các loại tư liệu trên thì tư liệu chữ viết là có ý nghĩa phản ánh gần như đầy đủ về các sự kiện lịch sử, nhất là về đời sống chính trị, văn hóa. 

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu