Giải bài 4 trang 15 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Cánh Diều


Đề bài

Tác phẩm nào ở Ấn Độ cổ đại được xem là bách khao toàn thư về mọi mặt đời sống xã hội?

A. Ra-ma-y-a-na.                                          B. Vê-đa

C. Ma-ha-bha-ra-ta                                       D. Ra-ma Khiên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 34 SGK

“Ma-ha-bha-ra-ta gồm khoảng 110.000 câu thơ đôi, phản ánh toàn bộ đời sống của người Ấn Độ cổ đại”

Lời giải chi tiết

Chọn C.

Tác phẩm Ma-ha-bha-ra-ta được xem là bách khao toàn thư về mọi mặt đời sống xã hội ở Ấn Độ cổ đại.

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu