Giải bài 4 trang 20 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Từ thế kỉ VII đến thế kỉ X. vương quốc phong kiến nào phát triển ở hạ lưu sông Sê Mun?

A. Đva- ra-va-ti.                                                          B. Chân Lạp.

C. Sri-vi-giay-a.                                                           D. Sri Kse-tra.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 50 SGK

Lời giải chi tiết

Chọn B.

Từ thế kỉ VII đến thế kỉ X. vương quốc phong kiến Chân Lạp phát triển ở hạ lưu sông Sê Mun.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu