Giải bài thực hành trang 84 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Hãy tìm hiểu về tác động của các hoạt động sản xuất ở địa phương lên môi trường tự nhiên.

a) Chọn một trong các nội dung sau để tìm hiểu:

- Tình trạng khai thác rừng.

- Hoạt động sản xuất ở các làng nghề.

- Sử dụng than làm chất đốt trong đời sống sản xuất.

- Khai thác cát trên sông.

- Khai thác khoáng sản: than, quặng a-pa-tít,...

- Sử dụng thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp.

b) Nêu những tác động tích cực và tiêu cực đến môi trường tự nhiên của hoạt động sản xuât mà em đã chọn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm hiểu một trong những hoạt động sản xuất ở địa phương, tham khảo thông tin từ các nguồn tài liệu khác nhau để viết.

Lời giải chi tiết

Ví dụ:

a) Nội dung tìm hiểu: Hoạt động sản xuất ở các làng nghề (Làng nghề gốm Bát Tràng).

b) Tác động của hoạt động sản xuất gốm đến môi trường

- Tích cực: chuyển đổi từ lò nung than sang sử dụng lò nung gas để giảm ô nhiễm môi trường.

- Tiêu cực:

+ Tác động mạnh mẽ đến hệ sinh thái môi trường đất, ảnh hưởng đến các tính chất vật lí và hóa học của đất.

+ Thất thoát tài nguyên đất do sử dụng diện tích đất lớn để xây dựng lò, khu vực sản xuất gốm.

+ Hóa chất từ màu vẽ theo dòng chảy ngầm xuống lòng đất gây ô nhiễm môi trường.

+ Gia tăng chất thải rắn lên môi trường (than sau lung bị thải bỏ, phế liệu đất nung, gốm vỡ,...).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 26: Thực hành tìm hiểu tác động của con người lên môi trường tự nhiên trong sản xuất - Cánh diều