Giải câu 6 trang 82 sách bài tập Địa lí 6 cánh diều


Đề bài

Nối tên các thành phố đông dân ở cột A với tên các quốc gia ở cột B sao cho đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 24.5 SGK

Hình 24.5. Lược đồ phân bố các thành phố lớn từ 10 triệu người trở lên trên thế giới năm 2018

Lời giải chi tiết

1 - E

2 - C

3 - D

4 - A

5 - B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu