Giải câu 1, 2, 3 trang 81 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Quan sát hình 24.1 và trả lời các câu hỏi 1, 2 và 3:

Đề bài

Quan sát hình 24.1 và trả lời các câu hỏi 1, 2 và 3:

Hình 24.1. Biểu đồ quy mô dân số thế giới qua một số năm

Câu 1. Biểu đồ trên là dạng biểu đồ

A. cột.

B. tròn.

C. ô vuông.

D. đường.

Câu 2. Biểu đồ trên thể hiện yếu tố nào?

A. Quy mô dân số Việt Nam qua các năm.

B. Quy mô dân số thế giới qua một số năm.

C. Quy mô dân số thế giới qua một thập kỉ.

D. Quy mô dân số của một châu lục.

Câu 3. Dân số thế giới năm 2018 là

A. 4,0 tỉ người.

C. 9,0 tỉ người.

B. 6,0 tỉ người.

D. 7,6 tỉ người.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 24.1.

Lời giải chi tiết

Câu 1. A. cột.

Câu 2. B. Quy mô dân số thế giới qua một số năm.

Câu 3. D. 7,6 tỉ người.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CD - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí