Giải câu 3 trang 65 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Dạng địa hình tương đối bằng phẳng, rộng lớn, có độ cao từ 500 đến 1 000 m so với mực nước biển gọi là

A. sơn nguyên.

B. cao nguyên.

C. núi.

D. bình nguyên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cao nguyên là dạng địa hình tương đối bằng phẳng, rộng lớn, có độ cao từ 500 đến 1 000 m so với mực nước biển. 

Lời giải chi tiết

B. cao nguyên.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu