Giải câu 4 trang 65 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Có đỉnh tròn, sườn thoải, độ cao tính từ chân đến đỉnh không quá 200 m được gọi là

A. núi.

B. sơn nguyên.

C. đồi.

D. cao nguyên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đồi là dạng địa hình có đỉnh tròn, sườn thoải, độ cao tính từ chân đến đỉnh không quá 200 m.

Lời giải chi tiết

C. đồi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu