Giải bài 8 trang 17 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Hãy kể tên những thành tựu văn hóa Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII. Em ấn tượng với thành tựu nào nhất. Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 39 SGK và tự liên hệ. 

Lời giải chi tiết

Những thành tựu văn hóa của Trung Quốc từ thời cổ địa đến thế kỉ VII như: chữ viết (giáp cốt), Sách (Tứ thư, Ngũ kinh), Sử học (Sử kí Tư Mã Thiên), Kiến trúc (Vạn lý trường thành), v.v..

Trong các thành tựu đó, em ấn tượng nhất với bộ Sử kí Tư Mã Thiên. Vì cuốn sử của Tư Mã Thiên được viết từ năm 109 TCN đến 91 TCN, ghi lại lịch sử Trung Quốc trong hơn 2500 năm từ thời Hoàng Đế thần thoại cho tới thời tác giả sống. Đây là văn bản lịch sử Trung Quốc có hệ thống đầu tiên, nó ảnh hưởng cực lớn tới việc chép sử và văn chương Trung Quốc sau này.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu