Giải bài 6 trang 17 sách bài tập Lịch sử và Địa lí Cánh Diều 6- Cánh Diều


Đề bài

Hãy đặt các từ ngữ cho sẵn vào các ô A, B, C, D, E để hoàn thành sơ để đường thời gian từ nhà Hán đến nhà Tùy : (I) Nhà Tần (280 - 420), (2) Nhà Hán (206 TCN - 220); (3) Thời Nam - Bắc triều (420 ~ 581); (4) Nhà Tuỷ (581 — 618); (5) Thời Tam Quốc (220 - 280).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 39 SGK.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu