Giải câu 8 trang 76 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Quan sát bức ảnh sau:

Em thấy gì trong bức ảnh trên? Hãy dùng kiến thức đã học để giải thích cho hiện tượng đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 19.1 và vận dụng hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết

- Hiện tượng: con người nổi lên trên mặt biển và họ đang nằm đọc sách.

- Nguyên nhân: do biển Chết có độ muối rất cao.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu