Giải câu 1 trang 63 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Hiện tượng nào sau đây không thuộc quá trình nội sinh?

A. Núi lửa phun trào.

B. Động đất.

C. Hiện tượng tạo núi.

D. Bồi tụ phù sa ở các đồng bằng châu thổ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quá trình nội sinh là các quá trình hình thành địa hình có liên quan tới các hiện tượng xảy ra ở lớp man-ti.

Lời giải chi tiết

D. Bồi tụ phù sa ở các đồng bằng châu thổ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu