Giải bài 5 trang 26 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Đặt các từ ngữ cho sẵn vào các ô A, B, C để boàn thành sơ đồ tổ chức nhà nước Âu Lạc. Hãy chỉ ra những điểm giống và khác nhau giữa tổ chức Nhà nước Âu Lạc và tổ chức Nhà nước Văn Lang. (1) Bộ (Đứng đầu mỗi bộ  là Lạc tướng): (2) Chiềng, chạ (Đứng đầu là Bồ chính), (3) An Dương Vương (Nắm mọi quyền hành, giúp việc có các Lạc hầu).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 64 SGK

Lời giải chi tiết

Điểm giống và khác nhau giữa tổ chức Nhà nước Âu Lạc và tổ chức Nhà nước Văn Lang:

- Giống nhau: Về cơ cấu tổ chức và các đơn vị hành chính

- Khác nhau: Thời Âu Lạc đứng đầu là An Dương Vương; lãnh thổ mở rộng hơn trước, số bộ cũng nhiều hơn thời Văn Lang


loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu