Giải câu 1 trang 70 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Biến đổi khí hậu không bao gồm biểu hiện nào sau đây?

A. Nhiệt độ trung bình năm tăng.

B. Lớp băng tan làm cho mực nước biển dâng.

C. Thiên tai xảy ra thường xuyên và bất thường.

D. Sử dụng nhiều nguồn nhiên liệu hóa thạch.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biến đổi khí hậu là những thay đổi của khí hậu (nhiệt độ, lượng mưa,...) vượt ra khỏi trạng thái trung bình đã được duy trì trong một khoảng thời gian dài, thường là vài thập kỉ hoặc dài hơn.

Lời giải chi tiết

D. Sử dụng nhiều nguồn nhiên liệu hóa thạch.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu