Giải bài 5 trang 13 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều


Đề bài

Cư dân Ai Câp và Lưỡng Hà có điểm chung nào về thành tựu văn hóa?

A. Tôn thờ rất nhiều vị thần tự nhiên.                                       B. Viết chữ trên giấy.

C. Có tục ướp xác.                                                                  D. Xây dựng nhiều kim tự tháp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 28, 29 SGK

Lời giải chi tiết

Chọn A

Cư dân Ai Câp và Lưỡng Hà Tôn thờ rất nhiều vị thần tự nhiên.

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu