Giải bài 1 trang 13 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều


Đề bài

Hai con sông có tác động đến sự hình thành nền văn minh Lưỡng Hà là

A. sông Ti-gro và sông Ơ-phrat.                        B. Sông Ấn và sông Hằng.

C. Hoàng Hà và Trường Giang                           D. Sông Nin và sông Ti-gro.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 26 SGK

Lời giải chi tiết

Chọn A.

Hai con sông có tác động đến sự hình thành nền văn minh Lưỡng Hà là sông Ti-gro và sông Ơ-phrat.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu