Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 73 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Quan sát hình 18.1 và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4:

Câu 1. Sông Đà được gọi là

A. phụ lưu của sông Lô.

C. chi lưu của sông Hồng.

B. phụ lưu của sông Hồng.

D. chi lưu của sông Lô.

Câu 2. Sông Hồng được gọi là

A. phụ lưu.

C. dòng chảy tạm thời.

B. chi lưu.

D. sông chính.

Câu 3. Sự kết hợp của sông Hồng với sông Đà, sông Lô, sông Đuống, sông Đáy,... được gọi là

A. hệ thống sông Hồng.

C. hợp lưu của sông.

B. chi lưu của sông.

D. lưu vực sông.

Câu 4. Dòng chảy của sông Hồng trong năm được gọi là

A. lưu lượng nước sông Hồng.

B. chế độ nước sông Hồng.

C. lưu lượng nước của sông.

D. tốc độ chảy.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Mỗi con sông đều có 1 vùng đất cung cấp nước thường xuyên cho nó gọi là lưu vực sông.

- Phụ lưu là sông đổ nước vào sông chính.

- Chi lưu là các sông thoát nước cho sông chính.

- Dòng chảy của sông trong năm được gọi là chế độ nước sông.

Lời giải chi tiết

Câu 1. B

Câu 2. D

Câu 3. A

Câu 4. B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu