Giải câu 6 trang 74 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Hãy lấy một ví dụ về việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ ở địa phương em.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức thực tế về địa phương em đang sống.

Lời giải chi tiết

Tùy vào địa phương em đang sống để lấy ví dụ.

- Ở miền núi, nước sông được sử dụng với các mục đích như: thủy điện, nuôi trồng thủy sản, du lịch,...

- Ở đồng bằng, nước sông được sử dụng kết hợp như: nuôi trồng thủy sản, phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp, giao thông thủy,...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu