Giải câu 1 trang 72 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Thủy quyển là toàn bộ nước

A. trên bề mặt lục địa ở các trạng thái lỏng, rắn và hơi.

B. ở biển và đại dương ở các trạng thái lỏng, rắn và hơi.

C. ngọt trong đất liền ở các trạng thái lỏng, rắn và hơi.

D. trên Trái Đất ở các trạng thái lỏng, rắn và hơi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thủy quyển là toàn bộ nước trên Trái Đất, bao gồm nước ở các trạng thái lỏng, rắn và hơi.

Lời giải chi tiết

D. trên Trái Đất ở các trạng thái lỏng, rắn và hơi.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu