Câu 4.32 trang 139 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Tìm các giới hạn sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm các giới hạn sau:

 

LG a

 \(\lim {{{n^4} - {n^2}\cos 3n - 1} \over {2{n^4} + {n^2} - 1}}\)        

 

Lời giải chi tiết:

\({1 \over 2}\)        

 

LG b

\(\lim {{2n - 11} \over {2{n^4} + 2{n^3} - n + 2}}\)

 

Lời giải chi tiết:

 0           

LG c

 \(\lim {{{n^4} - 2{n^2} + n - 20} \over {2{n^2} + n + 7}}\)     

 

Lời giải chi tiết:

\( + \infty \)     

 

LG d

 \(\lim {{\sqrt {2{n^2} + n - 2} } \over {3 - 2n}}\)

 

Lời giải chi tiết:

\( - {{\sqrt 2 } \over 2}\)

Loigiaihay.com

 

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3: Dãy có giới hạn vô cực

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài