Câu 4.21 trang 137 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Tìm giới hạn của các dãy số

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm giới hạn của các dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) với

 

LG a

\({u_n} =  - {n^4} - 50n + 11\)    

 

Lời giải chi tiết:

\( - \infty \)     

 

LG b

\(\root 3 \of {7{n^2} - {n^3}} \)  

 

Lời giải chi tiết:

\( - \infty \)     

 

LG c

\({u_n} = \sqrt {5{n^2} - 3n + 7} \)    

 

Lời giải chi tiết:

\( + \infty \)     

 

LG d

\(\sqrt {2{n^3} + {n^2} - 2} \)

 

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {2{n^3} + {n^2} - 2}  = n\sqrt n \sqrt {2 + {1 \over n} - {2 \over {{n^3}}}} \) với mọi n

vì \(\lim \left( {n\sqrt n } \right) =  + \infty \) và \(\lim \sqrt {2 + {1 \over n} - {2 \over {{n^3}}}}  = \sqrt 2  > 0\) nên

                    \(\lim \sqrt {2{n^3} + {n^2} - 2}  =  + \infty \)

Loigiaihay.com

 

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3: Dãy có giới hạn vô cực

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài