Câu 4.21 trang 137 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Tìm giới hạn của các dãy số

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm giới hạn của các dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) với

 

LG a

\({u_n} =  - {n^4} - 50n + 11\)    

 

Lời giải chi tiết:

\( - \infty \)     

 

LG b

\(\root 3 \of {7{n^2} - {n^3}} \)  

 

Lời giải chi tiết:

\( - \infty \)     

 

LG c

\({u_n} = \sqrt {5{n^2} - 3n + 7} \)    

 

Lời giải chi tiết:

\( + \infty \)     

 

LG d

\(\sqrt {2{n^3} + {n^2} - 2} \)

 

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {2{n^3} + {n^2} - 2}  = n\sqrt n \sqrt {2 + {1 \over n} - {2 \over {{n^3}}}} \) với mọi n

vì \(\lim \left( {n\sqrt n } \right) =  + \infty \) và \(\lim \sqrt {2 + {1 \over n} - {2 \over {{n^3}}}}  = \sqrt 2  > 0\) nên

                    \(\lim \sqrt {2{n^3} + {n^2} - 2}  =  + \infty \)

Loigiaihay.com

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3: Dãy có giới hạn vô cực

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.