Câu 4.30 trang 138 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Cho hai dãy số

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hai dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) và \(\left( {{v_n}} \right)\). Chứng minh rằng

 

LG a

 Nếu \({u_n} \le {v_n}\) với mọi n và \(\lim {u_n} =  + \infty \) thì \({{\mathop{\rm limv}\nolimits} _n} =  + \infty \)         

 

Lời giải chi tiết:

Suy ra từ định nghĩa của dãy số có giới hạn \( + \infty \)

 

LG b

Nếu \(\lim {u_n} = L \in R\) và \(\lim \left| {{v_n}} \right| =  + \infty \) thì \(\lim {{{u_n}} \over {{v_n}}} = 0\) 

 

Lời giải chi tiết:

Vì  \(\lim \left| {{v_n}} \right| =  + \infty \) nên \(\lim {1 \over {{v_n}}} = 0.\) Do đó

\(\lim {{{u_n}} \over {{v_n}}} = \lim \left( {{u_n}.{1 \over {{v_n}}}} \right) = \left( {\lim {u_n}} \right)\lim {1 \over {{v_n}}} = L.0 = 0\)

 

LG c

Nếu \(\lim {u_n} =  + \infty \) (hoặc \( - \infty \)) và  \(\lim {v_n} = L \in R\) thì \(\lim \left( {{u_n} + {v_n}} \right) =  + \infty \) (hoặc \( - \infty \))

 

Lời giải chi tiết:

Giả sử \(\lim {u_n} =  + \infty \)và \(\lim {v_n} = L.\) Khi đó

                        \({u_n} + {v_n} = {u_n}\left( {1 + {{{v_n}} \over {{u_n}}}} \right)\)

Theo b), ta có \(\lim {{{u_n}} \over {{v_n}}} = 0\). Vì \(\lim {u_n} =  + \infty \) và \(\lim \left( {1 + {{{v_n}} \over {{u_n}}}} \right) = 1 > 0\) nên \(\lim \left( {{u_n} + {v_n}} \right) =  + \infty \)

Nhận xét. Tương tự, có thể chứng minh được rằng

a) Nếu dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) bị chặn (tức là tồn tại một số dương M sao cho \(\left| {{u_n}} \right| \le M\) với mọi n) và \(\lim \left| {{u_n}} \right| =  + \infty \) thì \(\lim {{{u_n}} \over {{v_n}}} = 0\)

b) Nếu \(\lim {u_n} =  + \infty \)(hay \( - \infty \)) và \(\left( {{v_n}} \right)\) là một dãy số bị chặn thì

                        \(\lim \left( {{u_n} + {v_n}} \right) =  + \infty \) (hay \( - \infty \))

Loigiaihay.com

 

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3: Dãy có giới hạn vô cực

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài