Câu 4.31 trang 138 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Áp dụng định nghĩa giới hạn của dãy số, tìm các giới hạn sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Áp dụng định nghĩa giới hạn của dãy số, tìm các giới hạn sau:

 

LG a

 \(\lim \left( {10 - {{2\sin {n^2}} \over {\sqrt n }}} \right)\)    

 

Lời giải chi tiết:

10    

LG b

 \(\lim \left( {{1 \over 2} + {{{{\left( { - 1} \right)}^n}{{\left( {\sqrt 3 } \right)}^n}} \over {{{3.2}^{n + 1}}}}} \right)\)

 

Lời giải chi tiết:

 \({1 \over 2}\)   

 

LG c

\(\lim {{n\sin {n^2} - 3{n^2}} \over {{n^2}}}\)     

 

Lời giải chi tiết:

-3   

LG d

 \(\lim {{n - 2\sqrt n } \over {2n}}\)

 

Lời giải chi tiết:

\({1 \over 2}\)

Loigiaihay.com

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí