Câu 2.26 trang 74 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao


Đơn giản các biểu thức

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính các biểu thức sau:

LG a

\({a^{\sqrt 2 }}.{\left( {{1 \over a}} \right)^{\sqrt 2  - 1}}\)

Lời giải chi tiết:

a 

Câu 2

\({a^n}.\root 4 \of {{a^2}:{a^{4n }}} \)

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt a \)

Câu 3

\({\left( {{a^{\sqrt 3 }}} \right)^{\sqrt 3 }}\)

Lời giải chi tiết:

\({a^3}\)

Câu 4

\({a^{\sqrt 2 }}.{a^{13}}:\root 3 \of {{a^{3\sqrt 2 }}} \)

Lời giải chi tiết:

\({a^{13}}\)

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD