Câu 2.25 trang 73 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao


a) Gọi M là giá trị gần đúng của

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

Gọi M là giá trị gần đúng của \({2^{\sqrt 3 }}\) (chính xác đến hàng phần nghìn)

Lời giải chi tiết:

m = 3,322

LG b

Gọi \(({\beta _n})\) là dãy giá trị gần đúng hơi thừa của \(\sqrt 3 \) ,tức là:

\({\beta _1} = 2;{\beta _2} = 1,8;{\beta _3} = 1,74;{\beta _4} = 1,733;{\beta _5} = 1,7321;...\)

Dùng máy tính bỏ tính để xác định số tự nhiên n nhỏ nhất sao cho giá trị gần đúng của \({2^{{\beta _n}}}\) (tính chính xác đến phần nghìn) cũng bằng M.

Lời giải chi tiết:

n = 5

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD