Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 55 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2


Đề bài

Tính thương:

a) \(( - 17,01):( - 12,15);\)

b) \(( - 15,175):12,14.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thương hai số nguyên cùng dấu mang dấu âm

Thương hai số nguyên khác dấu mang dấu âm.

Lời giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{l}( - 17,01):( - 12,15)\\ = 17,01:12,15\\ = 1,4\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}( - 15,175):12,14\\ =  - (15,175:12,14)\\ =  - 1,25\end{array}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu