Giải bài 9 trang 56 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Sử dụng máy tính cầm tay

Dùng máy tính cầm tay để tính:      

\(3,14.7,652;\)

\(\left( { - 10,3125} \right):2,5;\)

\(54,369:\left( { - 4,315} \right).\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng máy tính cầm tay để tính.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{*{20}{l}}{3,14.7,652 = 24,02728}\\{\left( { - 10.3125} \right):2,5 =  - 4,125}\\{54,369:\left( { - 4,315} \right) =  - 12,6\;}\end{array}\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu