Giải bài 4 trang 56 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Cho \(182:13 = 14.\) Tính nhẩm:

\(\begin{array}{*{20}{l}}{a){\rm{ }}182:1,3;}\\{b){\rm{ }}18,2:13.}\end{array}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biến đổi các phép tính đã cho để xuất hiện phép tính \(182:13\)

Lời giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{l}182:1,3 = 182:\frac{{13}}{{10}}\\ = \frac{{182:13}}{{10}} = \frac{{14}}{{10}} = 1,4\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}18,2:13{\rm{ }} = \left( {182:10} \right):13\\ = \left( {182:13} \right):10\\ = 14:10\\ = 1,4\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu