Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 53 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Tính tích:

a) \(8,15.\left( { - 4,26} \right);\)

b) \(19,427.1,8\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả nhận được.

- Muốn nhân hai số nguyên cùng dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “+” trước kết quả của chúng.

Lời giải chi tiết

a) 8,15.(- 4,26) = - ( 4,26 . 8,15 ) = - 34,719 

b) 19,427 . 1,8 = 34, 9686 

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu