Giải bài 3 trang 55 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Tính:

\(\begin{array}{*{20}{l}}{a){\rm{ }}46,827:90}\\{b){\rm{ }}\left( { - 72,39} \right):\left( { - 19} \right)}\\{c){\rm{ }}\left( { - 882} \right):3,6}\\{d){\rm{ }}10,88:\left( { - 0,17} \right)}\end{array}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thương hai số nguyên cùng dấu mang dấu âm

Thương hai số nguyên khác dấu mang dấu âm.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{*{20}{l}}{a){\rm{ }}46,827:90 = 0,5203}\\{b){\rm{ }}\left( { - 72,39} \right):\left( { - 19} \right) = 3,81}\\{c){\rm{ }}\left( { - 882} \right):3,6 =  - 245}\\{d){\rm{ }}10,88:\left( { - 0,17} \right) =  - 64}\end{array}\)

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu