Trả lời Hoạt động 3 trang 53 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Hãy nêu các tính chất của phép nhân số nguyên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nêu các tính chất của phép nhân số nguyên đã học.

Lời giải chi tiết

1) Tính chất giao hoán: a.b = b.a

2) Tính chất kết hợp: (a.b).c = a.(b.c)

3) Nhân với số 1: a.1 = 1.a = a

4) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: a.(b + c) = a.b + a.c.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu